2019-09-30 СЬОГОДНІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ БІБЛІОТЕК

0

Будьмо знайомі:
Бібліотека Дрогобицького державного педагогічного університету
імені Івана Франка

«Ф.з.» презентує
українському слухачеві
сходинки становлення
одного з найбільших книгозбірень
у Франковому Підгір`ї

Сучасна Бібліотека –
Б е з м е ж н и й  інформаційний простір, прихисток духовності,
у якому животворить істина й душевна рівновага.  

Книжковий фонд франкових ентузіастів налічує 700 тисяч екземплярів. Щорічно відвідувачі  читають близько 130 періодичних видань.

З ІСТОРІЇ ХРАМУ

Бібліотека − ровесниця університету, його невідʼємна складова, без якої годі уявити наукову, навчальну і виховну роботу.

Книгозбірня педагогічного інституту була заснована у травні 1940 року на базі бібліотеки Дрогобицької гімназії. У 1941 році, під час Другої світової війни, бібліотека, як і інститут, була зруйнована.

19 листопада 1944 року інститут відновив свою роботу, тоді ж запрацювала і бібліотека, яка містилася у двох невеличких кімнатах.

У 1952 році бібліотеці було надано окреме приміщення з доволі великим читальним залом. Фонд складав 5 000 примірників, при цьому налічувалося 675 читачів, здебільшого викладачі і студенти.

У 1960 році бібліотеку розташували у великому триповерховому будинку. Внаслідок злиття двох педагогічних інститутів (Дрогобицького і Львівського) значно збільшився контингент читачів і книжковий фонд (близько 350 000 одиниць).

ПЕРСОНАЛІЇ

У 1948 році у штаті бібліотеки було 3 особи. Завідувачем була Валентина ЯНГОЛЕНКО, яка особливу увагу зосередила на комплектуванні. Великим знавцем бібліотечної справи увійшла в історію книгозбірні бібліограф Марія ВОРОШИЛОВА, яка вражала багатством знань, інтелігентністю, тактом, ерудицією. Бібліотекарем працювала Софія СОХІНА, а пізніше ще Ганна БАЗЮК. Це були кваліфіковані фахівці з бібліотечною освітою.

У 1952 році штат бібліотеки складався з 6-ти чоловік, а в 1965 році – з 24 осіб.

Помітний слід в історії інститутської бібліотеки залишила Марія ЛЕЩОВА (1960-1982), була мудрим бібліотекарем, виваженим керівником, окреслила нові перспективи книгозбірні та внесла багато добрих змін в її роботу. Це був прообраз нинішньої бібліотечної структури. На той час книгозбірня вже мала 5 000 читачів, проводила комплектування 18 кафедральних бібліотек, 3 − в студентських гуртожитках, у спортивно-оздоровчому таборі «Пролісок», у цілинних загонах «Карпати», «Верховина». Читальний зал отримував 50 назв газет і 250 назв журналів. У 1967 році після реставраційних робіт у бібліотеці було створено 2 читальні зали, абонемент, книгосховище, відділи комплектування й обробки літератури, бібліографії, кімнату каталогів та МБА, філіал на музично-педагогічному факультеті. Тоді ж була заснована Бібліотечна рада, головою якої став доцент Михайло УСПЕНСЬКИЙ. У 1965 році головою Бібліотечної ради було обрано професора Марка ГОЛЬБЕРГА, який допомагав у комплектуванні бібліотеки, брав участь у різноманітних масових заходах.

У 1982 році завідувачем бібліотеки стала Галина СУХОДОЛЕЦЬ. В історію книгозбірні увійшла як добрий знавець бібліотечної справи, вона зосереджувала увагу на комплектуванні, вивчала і впроваджувала у роботу досвід інших бібліотек.

У БЛИЖЧОМУ ДО НАС ЧАСІ

У 1992 році бібліотеку очолила Марія ДМИТРІВ − фахівець з вищою бібліотечною освітою і великим досвідом роботи. Її керівництво припало на період істотних змін у державі, тому перед бібліотекою постали нові завдання. Насамперед необхідно було поповнити фонди книгозбірні національно зорієнтованою літературою, творами заборонених та діаспорних авторів. Державного фінансування було недостатньо, тому дирекція активно шукала додаткові джерела комплектування, налагоджувала творчі зв’язки з видавництвами, з українсько-американським доброчинним фондом «Сейбр-світло» у Львові, з книгообмінними фондами інших бібліотек України та міжнародними фондами книгообміну Англія-Лондон та США. У цей час активно працювала Бібліотечна рада на чолі з Мироном БАБʼЯКОМ.

Завдяки тісній співпраці керівництва бібліотеки з ректоратом університету, кафедрами та меценатами бібліотека стала найбільшою книгозбірнею регіону, її фонд перевищив 700 000 облікових одиниць. Особливою цінністю є періодичні видання 40-х років, краєзнавчі матеріали, унікальні видання: «Основа», Южно-русский лит. ученый вестник – 1862 р. (заснований за участю Тараса Шевченка), Шевченко Т. Иллюстрированный Кобзарь… − в. 2, С-П, 1896 p., книги – прижиттєві видання Івана Франка: Франко І. Поеми. Львів – 1899., Франко І. Панщина та її скасованє 1848 р. в Галичині. Львів – 1913 р. та багато інших.

За час керівництва Марії ДМИТРІВ бібліотека розпочала роботу з удосконалення інформаційних послуг, а модернізація змісту діяльності бібліотеки стала одним з головних завдань. З цією метою було придбано ліцензоване автоматизоване програмне забезпечення УФД-Бібліотека, організовано відділ інформаційних технологій та компʼютерного забезпечення, створено єдину компʼютерну мережу. Була започаткована робота зі створення електронного каталогу, користувачі отримали доступ до електронних копій праць викладачів. Корисна бібліотечна інформація розміщувалася на web-сторінці. Велика увага присвячувалася професійному вдосконаленню бібліотечних працівників.

Досягнення бібліотеки – результат ентузіазму і творчої самовідданої праці колективу. 43 роки віддала бібліотеці багаторічний заступник директора Валентина СКРИПКІНА. Упродовж довгого часу вона очолювала велику і відповідальну ділянку – виховну роботу, при цьому виявляла неабиякі знання і здібності. п. Валентина запамʼяталася працівникам і читачам бібліотеки надзвичайно чуйною і доброю людиною, добросовісною й уважною в роботі.

Чималий внесок у культурно-просвітницьку ділянку діяльності бібліотеки зробила завідувач масовим відділом Лариса РЕВІНА. Вона організувала багато книжкових виставок, відкритих переглядів літератури, була частим гостем у студентських аудиторіях, виступала з доповідями на наукових конференціях. З часом цю естафету перейняла Світлана МІШУТКІНА − ерудований філолог і бібліотекар, без якої майже не обходилися визначні наукові й виховні заходи в університеті.

Велику роботу виконували завідувачі відділами, провідні та головні бібліотекарі. Це висококваліфіковані спеціалісти, переважно з вищою спеціальною освітою та великим бібліотечним стажем, справжні знавці своєї справи. Серед них Надія ШАЛАТА, Богдана БАЧАРА, Людмила ІВАНЕНКО, Галина МУДРИК, Марія КОВАЛЬСЬКА, Ольга ТКАЧ, Ганна ЛІФАРЄВА, Алла ХОМ’ЯК, Марія ДРУЖИНІНА, Розалія ІВЛЄВА, Галина Войтюк, Любов Стельмащук, Віра Ясеницька, Оксана Кулиняк, Тетяна Іллінська, Лариса Гукова, Валентина ВИНОГРАДОВА, Уляна СОТНІКОВА, Станіслава АНДРУХІВ, Галина ПОПОВА, Тетяна ДМИТРІВ, Людмила СЕНЬКІВ, Світлана ФАРТУШОК та інші.

У 2019 році директором бібліотеки було обрано талановитого організатора, педагога-науковця, громадського діяча Ігоря РОЗЛУЦЬКОГО.

***

У програмі –
інтерв’ю з директором бібліотеки ДДПУ ім. І. Франка Ігорем РОЗЛУЦЬКИМ.

<<< Повернутись  

 

Залишити коментар

Blue Captcha Image
Refresh

*

Designed and assembled by IGMA-2012